SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi
Toppers ISC
ISC Toppers 2019-2020

Rank-1
PRATISHTHA SINGH GAUR
96%

Rank-2
SANSKRITI AGARWAL
94.75%

Rank-2
IRTIQUA ARIF KHAN
94.75%

Rank-3
BHOOMI VIJAYVARGIYA
94.50%

Rank-4
SHIKSHA SAHU
93.70%

Rank-5
SAKSHI DUBEY
93.50%

Rank-6
KHUSHI AGARWAL
91.75%

Rank-6
AMISHA KAUR
91.75%

Rank-7
AKSHITA BHARGAVA
90%

Rank-7
KHUSHI SINGH
90%
ISC Toppers 2018-2019
ISC Toppers 2017-2018
ISC Toppers 2016-2017
ISC Toppers 2015-2016
ISC Toppers 2014-2015
ISC Toppers 2013-2014
ISC Toppers 2012-2013
View All