SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi
Toppers ISC
ISC Toppers 2020-2021

Rank-1
AYUSHKA SAHU
97.5%

Rank-2
ADYA PATHAK
96.5%

Rank-3
KASHISH PAHARIYA
96.25%

Rank-3
GAURI BHARDWAJ
96.25%

Rank-3
TANYA AGARWAL
96.25%

Rank-4
SANYA GUPTA
96%

Rank-4
SHREYSHI PANDEY
96%

Rank-5
SHRUTI GURNANEY
95.75%

Rank-5
SRISHTI SEHGAL
95.75%

Rank-6
ANSHIKA ARJARIYA
95.2%

Rank-7
SANJANA MISHRA
95%

Rank-7
SNEHA SINGH
95%
ISC Toppers 2019-2020
ISC Toppers 2018-2019
ISC Toppers 2017-2018
ISC Toppers 2016-2017
ISC Toppers 2015-2016
ISC Toppers 2014-2015
ISC Toppers 2013-2014
ISC Toppers 2012-2013
View All