SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi
Toppers ICSE
ICSE Toppers 2021-2022

Rank-1
KRITIKA PATEL
98%

Rank-2
BHAVYA SINGH
97.80%

Rank-3
SAKSHI RAWAT
97.40%

Rank-3
SRISHTI SWARNKAR
97.40%

Rank-4
APOORVA SAHU
97.20%

Rank-5
VANSHIKA PATEL
96.80%

Rank-6
SARA PAWAN YADAV
96.60%

Rank-6
LARA PAWAN YADAV
96.60%

Rank-7
AATIKA JAVED
96.40%

Rank-7
KHUSHI ARYA
96.40%

Rank-8
SIYA KAPOOR
96.20%

Rank-8
SURBHI CHANGANI
96.20%

Rank-9
SANIYA KHAN
95.80%

Rank-10
ANVISHA SINGH
95.60%
ICSE Toppers 2020-2021
ICSE Toppers 2019-2020
ICSE Toppers 2018-2019
ICSE Toppers 2017-2018
ICSE Toppers 2016-2017
ICSE Toppers 2015-2016
ICSE Toppers 2014-2015
ICSE Toppers 2013-2014
ICSE Toppers 2012-2013
View All