SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi
Toppers ICSE
ICSE Toppers 2018-2019

Rank-1
AYUSHKA SAHU
98.6%

Rank-2
GAURI BHARDWAJ
97.4%

Rank-2
PRANJALI SINGH
97.4%

Rank-2
PARUL SONI
97.4%

Rank-3
TANISHKA GARG
96.8%

Rank-4
AVISHI KHATLOIYA
96.6%

Rank-5
VEEDANSHI SHUKLA
96.2%

Rank-6
ADYA PATHAK
95.6%

Rank-7
MANSVI SAHU
95.4%

Rank-7
VARTIKA GUPTA
95.4%

Rank-7
NIHARIKA SHARMA
95.4%

Rank-8
KASHISH PAHARIYA
95.2%

Rank-8
TANYA AGARWAL
95.2%

Rank-9
SHREYSHI PANDEY
95%

Rank-9
PRAGYA AGARWAL
95%

Rank-9
TANISHQA TRIPATHI
95%
ICSE Toppers 2017-2018
ICSE Toppers 2016-2017
ICSE Toppers 2015-2016
ICSE Toppers 2014-2015
ICSE Toppers 2013-2014
ICSE Toppers 2012-2013
View All