SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi
ISC
2019-2020
ISC (2019-2020)
S. No. Name Rank Percentage
1 PRATISHTHA SINGH GAUR 1 96%
2 SANSKRITI AGARWAL 2 94.75%
3 IRTIQUA ARIF KHAN 2 94.75%
4 BHOOMI VIJAYVARGIYA 3 94.50%
5 SHIKSHA SAHU 4 93.70%
6 SAKSHI DUBEY 5 93.50%
7 KHUSHI AGARWAL 6 91.75%
8 AMISHA KAUR 6 91.75%
9 AKSHITA BHARGAVA 7 90%
10 KHUSHI SINGH 7 90%
2018-2019
2017-2018
2016-2017
View All