SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi
ISC
2020-2021
ISC (2020-2021)
S.No Name Rank Percentage
1 AYUSHKA SAHU 1 97.50%
2 ADYA PATHAK 2 96.50%
3 GAURI BHARDWAJ 3 96.25%
4 KASHISH PAHARIYA 3 96.25%
5 TANYA AGARWAL 3 96.25%
6 SANYA GUPTA 4 96%
7 SHREYSHI PANDEY 4 96%
8 SHRUTI GURNANEY 5 95.75%
9 SRISHTI SEHGAL 5 95.75%
10 ANSHIKA ARJARIYA 6 95.2%
11 SANJANA MISHRA 6 95%
12 SNEHA SINGH 6 95%
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
View All