SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi
ICSE
2019-2020
S.No Name Rank Percentage
1 SHUBHRANSHI AGARWAL 1 97.00%
2 KANIKA AGARWAL 2 96.60%
3 PRIYAL JAIN 3 96.40%
4 VATSALA ATRI 4 96.00%
5 TAMANNA AGARWAL 5 95.80%
6 ANSHIKA BHATT 6 94.80%
7 SHREYA RAI 6 94.80%
8 ADITI DWIVEDI 7 94.60%
9 AYUSHI AGARWAL 7 94.60%
10 CHAKSHU SINGH GAUR 8 94.50%
11 ANSHIKA SHARMA 9 94.40%
12 SHUBHRA SINGH SENGAR 10 94.20%
2018-2019
2017-2018
2016-2017
View All