SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi
ICSE
2021-2022
S.No Name Rank Percentage
1 KRITIKA PATEL 1 98%
2 BHAVYA SINGH 2 97.80%
3 SAKSHI RAWAT 3 97.40%
4 SRISHTI SWARNKAR 3 97.40%
5 APOORVA SAHU 4 97.20%
6 VANSHIKA PATEL 5 96.80%
7 SARA PAWAN YADAV 6 96.60%
8 LARA PAWAN YADAV 6 96.60%
9 KHUSHI ARYA 7 96.40%
10 AATIKA JAVED 7 96.40%
11 SIYA KAPOOR 8 96.20%
12 SURBHI CHANGANI 8 96.20%
13 SANIYA KHAN 9 95.80%
14 ANVISHA SINGH 10 95.60%
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
View All