SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi
ICSE
2020-2021
S.NO Name Rank Percentage
1 KEOSHA JAIN 1 96.80%
2 KHYATI DUBEY 2 95.80%
3 ALISHA AGARWAL 2 95.80%
4 NITYA BABELAY 3 95.60%
5 VANSHIKA AGARWAL 4 95.00%
6 TAUNSHREE JHA 5 94.80%
7 RACHA GANGWANI 5 95.40%
8 ZAINAB KHAN 6 94.60%
9 SHWETA SINGH 6 94.60%
10 BHAVYA SRIVASTAVA 7 94.20%
11 ALFISHA ASLAM 7 94.20%
12 ADITI MISHRA 7 94.20%
13 SAUMYA SINGH 7 94.20%
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
View All