SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi
Investiture Ceremony
Senior Section (VI - XII) of session: 2018-19
 • SHRISHTI AGARWAL
  HEAD GIRL

 • JHANVI PRAKASH
  VICE HEAD GIRL

 • PAYAL DEGWEKAR
  SPORTS CAPTAIN

 • IRTIQUA ARIF KHAN
  SPORTS VICE - CAPTAIN

 • BIPASHA KAMALVANSHI
  GREEN HOUSE CAPTAIN

 • AKSHITA BHARGAVA
  GREEN HOUSE VICE - CAPTAIN

 • PRAGYA SINGH
  RED HOUSE CAPTAIN

 • KHUSHBU LALCHANDANI
  RED HOUSE VICE - CAPTAIN

 • AMAYA SHARMA
  BLUE HOUSE CAPTAIN

 • SANSKRITI AGARWAL
  BLUE HOUSE VICE - CAPTAIN

 • HARSHA CHANDORKAR
  YELLOW HOUSE CAPTAIN

 • AMISHA KAUR HORA
  YELLOW HOUSE VICE - CAPTAIN

 • SHRUTIKA JAIN
  STUDENT EDITOR

Senior Section (VI - XII) of session: 2017-18
Junior Section 2017-2018
Junior Section 2016-2017
Senior Section 2015-2016
Junior Section 2014-2015
Senior Section 2014-2015
Senior Section 2013-2014
View All