SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi
Toppers ICSE
ICSE Toppers 2017-2018

Rank-1
KRITIKA GUPTA
96%

Rank-1
VANSHIKA KUMAR
96%

Rank-2
KHUSHI AGARWAL
95.6%

Rank-3
OJSI GOEL
95.2%

Rank-4
UPLABDHI KHARE
95%

Rank-4
SANSKRITI AGRAWAL
95%

Rank-5
AYSHA HAMID
94.6%

Rank-6
SHUBHANGI VERMA
94.4%

Rank-7
VYAKHYA SAHU
94%

Rank-7
TANYA AGRAWAL
94%

Rank-8
PALAK GURUDEV
93.8%

Rank-8
SAMRADDHI TRIPATHI
93.80%

Rank-9
ANMOL VYAS
93.6%

Rank-9
SOMYA PATHAK
93.6%

Rank-10
SHIKSHA SAHU
93.2%

Rank-11
SHRISTI GUPTA
92.8%

Rank-11
MARIYAM SIDDIQUI
92.8%

Rank-11
Amisha Kaur
92.8%
ICSE Toppers 2016-2017
ICSE Toppers 2015-2016
ICSE Toppers 2014-2015
ICSE Toppers 2013-2014
ICSE Toppers 2012-2013
View All