SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi SFC Jhansi
ISC
2016-2017
S. No. Name Rank Percentage
1 Riddhi Singh 1 96.5
2 Shreya Agnihotri 1 96.5
3 Kritika Goyal 1 96.5
4 Ritika Singhal 2 95.25
5 Priyal Singhal 3 94.5
6 Shivani Yadav' 4 93.75
7 Rishika Jaiswal 5 92
8 Shubhaghi Trivedi 5 92
9 Rashi Changani 5 92
10 Somya Mishra 6 91.75
11 Tanya Katiyar 7 91
12 Sakshi sharma 8 90.75
13 Vibha Tanneja 9 90
14 Sakshi Tiwari 10 89.75
2015-2016
View All